Organizator: Grupa MTP

NOWA DATA TARGÓW / NEW DATE OF FAIR!

Podziel się

Zmiana terminu Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting 2020!

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie dotyka każdego z nas i ma bezprecedensowy wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki, w tym także przemysł maszyn i nowych technologii. Mimo trudnych dla całej branży chwil, w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy od naszych partnerów i wystawców wiele wyrazów wsparcia, które motywowały i dopingowały nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad czerwcową edycją wydarzenia.

Niestety w sytuacji niepewności związanej z dalszym rozwojem epidemii koronawirusa i wpływu czynników losowych na naszą codzienną pracę, zarówno my jako organizator, jak i nasi partnerzy, możemy mieć trudności w organizacji największych targów przemysłowych w Polsce, w planowanym kształcie i rozmachu.  

Dlatego, zarówno w trosce o bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających, jak i biznesowej jakości organizowanego przez nas wydarzenia, podjęliśmy trudną decyzję o przełożeniu bloku targów ITM Industry Europe, Subcontracting, Modernlog i Focast na termin 3-6 listopada br.

Mamy nadzieję, że nowa data, którą zaproponowaliśmy w oparciu o konsultacje oraz zmodyfikowany kalendarz europejskich wydarzeń, będzie biznesowym kick-offem dla całej naszej branży. Obecną sytuację postrzegamy również jako okazję do zrealizowania ciekawych pomysłów, wymiany idei, nawiązania wartościowych kontaktów, a w efekcie ożywienia całego rynku.

Jesteśmy głęboko przekonani, że czas dzielący nas od targów wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej biznesowo, atrakcyjnej merytorycznie i opłacalnej dla wszystkich uczestników imprezy. I już teraz gorąco zachęcamy Państwa do wpisania listopadowego terminu wydarzenia do Państwa kalendarzy.

Zarząd Grupy MTP

_________________________________________

 

The current situation in Poland and all over the world affects each and every one of us and has an unprecedented impact on all sectors of the economy, including that of machinery and new technologies. Despite all the difficulties faced by the industry, in recent weeks we have received a lot of support from our partners and exhibitors, which motivated and encouraged us to work even harder towards the June edition of the event.

Unfortunately, considering the uncertainty related to the further development of the coronavirus epidemic and taking into account random factors that impact our daily work, we, as the organizer, and our partners alike, may be experiencing considerable problems with the organization of the largest industrial fair in Poland in the planned and desired format. 

Therefore, to ensure the safety of exhibitors and visitors as well as prepare an event of the highest quality, we have made a difficult decision to postpone the ITM Industry Europe, Subcontracting, Modernlog and Focast trade fair until 3-6 November 2020.

We hope that the new date, proposed as a result of consultations and based on the modified schedule of European events, will be a business kick-off for the entire industry. We also consider the current situation to be an opportunity to exchange and implement interesting ideas, establish valuable contacts and, ultimately, revive the entire sector.

We are highly convinced that we will take advantage of the time remaining until trade fair to create an event that is even more valuable in terms of business, attractive in terms of the range of products and services exhibited, and profitable for all participants. We strongly encourage you to take note of the November date for the event in your calendars.

The Management Board of Grupa MTP