Kooperacja zamiast rywalizacji - dzieje się na Subcontracting 2018

W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które efektywnie ze sobą współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Gospodarka 4.0 jest miejscem dla liderów odważnych i otwartych na zmiany, zaś rozwój technologii wymusza potrzebę współpracy i rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do wdrażania zmian.

O tym, jak ważne jest współdziałanie zamiast rywalizacji, dyskutowano dziś  na targach Subcontracting w ramach konferencji „Przewaga dzięki współpracy. Efektywność klastrów – trendy światowe na polskim gruncie”. Spotkanie zostało zorganizowane z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego. Prelegenci zgodnie podkreślali, że polscy przedsiębiorcy mają się czym chwalić – wiele innowacyjnych produktów czy rozwiązań w niczym nie ustępuje zagranicznym technologiom, jednak bez odpowiedniego wsparcia nie miałyby szans na szerokie dotarcie do potencjalnych odbiorców. Dlatego tak ważna jest współpraca z różnymi podmiotami, gdyż zgodnie z ideą Klasta „razem można więcej”.

Podczas konferencji i warsztatów poruszono tematy związane z polską polityką klastrową, narzędziami wsparcia współpracujących firm oraz roli klastrów w promocji firm i rozwoju gospodarczym. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Justyna Choińska-Jackiewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Leszek Szulski z firmy SaMASZ, Bogdan Olszewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dr Mariusz Citkowski z Uniwersytetu w Białymstoku czy Leszek Dec z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jesteśmy obecni na najważniejszych krajowych i światowych targach przemysłu i współpracy kooperacyjnej, wspierając naszych członków w możliwościach pozyskiwania zamówień, dostępie do nowych technologii i rozwiązań. To też pewnego rodzaju zobowiązanie wobec naszych dotychczasowych partnerów. Naszą powinnością jest uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach oraz dbanie o budowanie relacji i poszerzanie współpracy- tak działania Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego podsumowuje Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM.

Dużą rolę w budowaniu trwałych relacji biznesowych podczas targów Subcontracting odgrywają też Subcontracting ITM Meetings. Drugi dzień spotkań b2b także był owocny –  7 czerwca odbyło się 115 zamkniętych spotkań, co w efekcie daje nam łącznie 287 spotkań matchmakingowych pomiędzy 100 uczestnikami z 12 krajów. Sukces Subcontracting ITM Meetings ma związek z efektywnością wykorzystania czasu. W jednym miejscu – w pawilonie 7 – spotykają się już umówione ze sobą strony, które realnie są zainteresowane wspólnym biznesem. Same rozmowy są okazją do uzgodnienia szczegółów współpracy, wymiany informacji technicznych, dopracowaniem usługi podwykonawczej.

Ostatni dzień Subcontracting z atrakcjami

8 czerwca na targach Subcontracting zostanie zdominowany tematyką związaną z kapitałem ludzkim,  systemom innowacji pracowniczych, kształceniu zawodowemu, budowaniu zespołów badawczo-rozwojowych, stażom rotacyjnym. To będą już ostatnie prelekcje w ramach Strefy Warsztat Menedżera pt. „Ludzie – największe wyzwanie”. Zapraszamy do pawilonu 7 w godz. 10.00 – 13.00.

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact